Socialiniai tyrimai

 

Esame pasirengę Jums padėti planuojant ir vykdant socialinius tyrimus Lietuvoje ir užsienio šalyse. Siūlome šias paslaugas:

  • Tyrimų plano parengimas;
  • Tyrimų biudžeto įvertinimas;
  • Metodologinės konsultacijos;
  • Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai;
  • Tyrimų Lietuvoje ir užsienyje koordinavimas;
  • Statistinė duomenų analizė;
  • Išvadų ir rekomendacijų rengimas.