Veikla ir patirtis

 

VšĮ „Ekspertų Lyga“ – nuo 2012 metų veikianti, įvairių sričių mokslininkus bei specialistus – ekspertus vienijanti organizacija, teikianti profesionalias paslaugas socialinėse, politinėse, kultūrinėse bei verslo srityse.

Mūsų patirtis:

2012

 • VšĮ “Ekspertų lyga” Lygių galimybių kontrolieriaus užsakymu atliko Europos Komisijos užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS (2007-2013) finansuojamo projekto “C.A.F.E.: change attitude fostering equality” turinio analizę ir vertinimą: tikslų ir pasiekų rezultatų atlikimą, poveikį tikslinėms grupėms, vykdymo efektyvumą, pasiektą naudą bei projekto tęstinumo perspektyvas. Daugiau apie projektą skaitykite čia
 • 2012 m. taip pat buvo vykdomi mokymai “Projektų rašymo įgūdžių ugdymas, vadyba, administravimas” bei mokymai “Projektų valdymas”, skirti įstaigų vadovams, finansininkams, projektų koordinatoriams bei darbuotojams. 
 • 2013 – 2014 m. – “Ekspertų lyga” bendradarbiavo atliekant mokslinį tyrimą Pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo prielaidos, praktika ir jos tobulinimo galimybės”. Tyrimas atliktas įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Ugdymo plėtotės centro projektą̨ „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Daugiau informacijos rasite čia.

2013

 • VšĮ “Ekspertų lyga” atstovai atliko Lygių galimybių plėtotės centro užsakymu ekspertinius vertinimus  tema “Trečiųjų šalių piliečių probleminiai migracijos aspektai”, taip pat dalyvavo renginyje “Forumas: Migracijos informacijos ir bendrdarbiavimo platforma”, kur skaitė pranešimą bei moderavo darbą grupėje.
 • Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro užsakymu “Ekspertų lygos” mokslininkai atliko studiją “Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams: politika ir praktika Lietuvoje”.
  Leidinys anglų k., parengtas naudojantis ekspertų parengta medžiaga, patalpintas čia
 • VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ užsakymu Ekspertų lyga prisidėjo rengiant viešosios nuomonės tyrimo apie požiūrį į asmenis, turinčius psichosocialinę negalią ataskaitą. Tyrimą Survey of Public Opinon and Attitudes About Persons with Psychosocial Disabilities in Azerbaijan” anglų k. galima rasti čia:  

2014

 •  Ekspertų lygos mokslininkų bei tyrėjų komanda Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliko tyrimą “Negalią turinčių moterų padėties kokybinis tyrimas”. Tyrimas finansuotas Lygių galimybių kontrolierius tarnybos, vykdančios EK užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS finansuojamą projektą “Įvairovė.lt”. Daugiau informacijos bei tyrimas – šioje nuorodoje
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos užsakymu “Ekspertų lyga “ dalyvavo atliekant viešosios nuomonės tyrimą apie Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos sklaidą. LR Ūkio ministerija tyrimą užsakė įgyvendindama projektą „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2007 – 2013 m. laikotarpiu administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos viešinimas ir informavimas“.

2015

 • Ekspertų lygos specialistai vykdė konsultacijas rengiant paraiškas programai “Eureka” pagal jungtinį kvietimą įmonėms teikiant dvišalius projektus, konsultavo rengiant paraiškas Europos struktūrinių fondų finansavimo klausimais pagal priemones “Expo setrifikatas LT” bei “Intelektas +” , organizavo mokymus lyčių lygybės ir nediskriminavimo temomis.
 • Nuo šių metų taip pat vykdomos įmonių / organizacijų supervizijos (profesinių santykių konsultavimas). Daugiau apie supervizijas galite rasti čia: www.supervizija.lt

 ______________________________________________________________

Mes – daugiau nei 10 metų patirties savo srityse turintys ekspertai, kurie nori, jog profesionalumas taptų mūsų organizacijos vizitine kortele bei savaime suprantamu reikalu, o projektų administravimo „griozdiškumas“ neužgožtų projektų esmės. Mes siekiame pakeisti situaciją, sakydami, jog svarbiausia – kokybė. Ir mes darome tik tai, ką labai gerai išmanome. Suvieniję skirtingų sričių geriausius specialistus, sudarę bendrus junginius, mes sudarome kompetencijos (žinių) klasterius ir apjungiame mokslinius tyrimus, socialinę plėtrą,  politinius reiškinius, inovacijas bei į reiškinius galime pažvelgti iš įvairių perspektyvų. Mes tikime, jog moksliniai tyrimai yra susiejami su verslu bei pramone, socialine raida. 

Ši veikla – mūsų, mokslininkų – ekspertų, savirealizacijos galimybė. Dirbami šį darbą mes ne tik dalinamės daugiamete patirtimi, žiniomis, tačiau visa tai darome iš širdies.

Mes tikime, jog šis darbas turės išliekamąją vertę ir bus reikšmingas Lietuvai bei jos žmonėms. Nes mes vis dar dirbame ir gyvename Lietuvoje. Ir vis dar norime čia būti.