Socialinės inovacijos

 

Darni plėtra, socialinė atsakomybė, socialinis kapitalas, socialinė politika, socialinės paslaugos, socialinė atskirtis, globa, rūpyba.
_____________________________________________________________________________

Viena iš mūsų veiklų sričių – kurti, vystyti bei diegti socialines naujoves, padedančias operatyviai ir efektyviai spręsti socialines problemas,  reaguoti į socialinius iššūkius, inicijuoti  socialinius pokyčius. 

Mūsų tikslas –  geras idėjas paversti realybe, pasitelktiant mokslinius tyrimus.

Rengiame novatoriškas problemų sprendimo metodikas, kuriame instrumentus ir taikome vykdydami projektus.